คอร์สเรียน

สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน (เรื่องโน้ต) สามารถเรียนได้ และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะเรียนรู้ฝึกฝน และสนใจในการเล่นไวโอลิน/เปียโน/กีตาร์/ฟลุต/ขับร้อง/อื่นๆ

 • เรียนเป็นกลุ่มๆละ ไม่เกิน 4 คน/ชั่วโมง ( ค่าเรียน 1,500 บาท / คอร์ส 1 เดือน 4 ครั้ง)
 • เรียนคู่ 2 คน/ชั่วโมง ( ค่าเรียน 2,000 บาท /คอร์ส 1 เดือน 4 ครั้ง)
 • เรียนเดี่ยว 1 คน/ชั่วโมง ( ค่าเรียน 2,200 บาท / คอร์ส 1 เดือน 4 ครั้ง)
 • ดนตรีสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี (ตัวต่อตัว) ครั้งละ 40 นาที (ค่าเรียน 1,500 บาท)

เวลาขาดเรียน

 • การลา ให้ติดต่อครูผู้สอนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ไม่เกิน 2 ครั้งต่อคอร์สเรียน
 • การชดเชย ได้ภายในระยะเวลาของคอร์สที่เรียน โดยเช็คกับเวลาว่างของครูผู้สอน

สมัครเรียน

ไวโอลิน

เนื้อหาในการเรียน

 1. หนังสือเรียน Violin Book 1
  : Essential Elements 2000 for strings
  : Suzuki Violin School Volume 1-2-3
 2. เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆของไวโอลิน
 3. ลักษณะท่าทางการจับไวโอลิน- คันชัก
 4. เรียนรู้การอ่านโน้ต และจังหวะ
 5. เรียนรู้ตำแหน่งโน้ตในสายเปล่าต่างๆ
 6. เรียนรู้เครื่องหมายและความหมายต่างๆ ในบทเพลงที่กำหนดให้
 7. เรียนบทเพลงเสริมตามที่ผู้สอนกำหนด

เปียโน

เนื้อหาในการเรียน

สำหรับผู้เริ่มต้นและผู้เล่นทุกระดับ ตั้งแต่เด็กเล็กถึงผู้ใหญ่วัยเกษียณ หนังสือเรียนมากมายมีประโยชน์มากในการสร้างทักษะการเล่นเปียโนที่ยอดเยี่ยม

 1. หนังสือเรียน Piano สำหรับผู้เริ่มต้น และผู้เล่นทุกระดับ ที่ใช้ตามความเหมาะสมกับผู้เรียน
  – Piano Lesson Made Easy New Edition : Lina Ng (Level 1-3)
  – Alfred’s Basic Piano Course Lesson Series
  – Alfred’s Basic Piano Course Theory Series
  – Alfred’s Basic Adult All-in-One Piano Course
  – John Thompson’s Easiest Piano Course etc.
 2. เรียนรู้คำแนะนำต่างๆเวลาเล่นเปียโน ลักษณะท่าทาง ตัวโน้ต สัญลักษณ์ ฯลฯ
 3. เรียนรู้ตำแหน่งมือ ซ้ายขวา, การอ่านโน้ต เรียนรู้เรื่องจังหวะต่างๆ
 4. เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการเล่นเปียโน
 5. การเรียนรู้การเล่นบทเพลงต่างๆ บทเพลงเสริมและบทเพลงที่ผู้เรียนชื่นชอบ

กีตาร์

เนื้อหาในการเรียน

 1. เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆของกีตาร์ การจับและการวางกีตาร์ให้ถูกวิธี
 2. ฝึกการวางตำแหน่งนิ้วที่ถูกต้อง
 3. การเล่นตามแทปกีตาร์
 4. วิธีการอ่านสัญลักษณ์มาตรฐาน
 5. ฝึกทักษะต่างๆเสริมในการเล่นเพลง

ฟลุต

เนื้อหาในการเรียน

 1. หนังสือ Essential Elements 2000 for flute
 2. เรียนรู้ท่าทางและตำแหน่งมือ, นิ้ว
 3. เรียนรู้การหายใจ, เทคนิครูปปาก (การเป่าในระดับเสียงต่างๆ)
 4. เรียนรู้เรื่องจังหวะต่างๆ
 5. กุญแจและบันไดเสียง, ฝึกการใช้ความดัง-เบา
 6. เรียนรู้การเล่นบทเพลงต่างๆ

ขับร้อง

เนื้อหาในการเรียน

 1. เรียนรู้การควบคุมลมหายใจ
 2. แบบฝึกหัดวอร์มเสียงและเทคนิคก่อนการร้องเพลง
 3. เทคนิคการใช้เสียง และแบบฝึกหัดการร้องเพลง
 4. เลือกเพลงที่เหมาะสมกับเสียงร้อง

ขับร้อง (คาราโอเกะ)

เนื้อหาในการเรียน

 1. หลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการร้องเพลงคาราโอเกะ
 2. หลักสูตรขั้นสูงเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงการร้องคาราโอเกะของคุณ
 3. หลักสูตรสั้นๆเกี่ยวกับวิธีการเรียนร้องเพลงที่ชอบหรือต้องการใช้ สำหรับกิจกรรมพิเศษหรือโอกาสพิเศษเท่านั้น

ดนตรีไทย (จะเข้ / ขิม)

จะเข้ / เนื้อหาในการเรียน

 1. เรียนรู้ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี/ อุปกรณ์
 2. ทักษะเบื้องต้น
  – การนั่ง
  – การผูกไม้ดีด
  – การวางนิ้ว
 3. วิธีการเล่น
  3.1 การไล่เสียง
  – การสะบัดนิ้ว
  – สายที่ 1-3 (สายเปล่า)
  3.2 การวางนิ้วตามโน้ต
  3.3 การท่องโน้ต
  3.4 การขึ้นเพลง
 4. บทเพลงที่ใช้
  – เพลง สองชั้น
  – เพลง สามชั้น
  – เพลง อื่นๆ
 5. ทฤษฏีการเขียนโน้ตและอ่านโน้ตไทย

ขิม / เนื้อหาในการเรียน

 1. เรียนรู้ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี/ อุปกรณ์
 2. ทักษะเบื้องต้น
  – การนั่ง
  – การจับไม้ขิม
 3. วิธีการเล่น
  3.1 การไล่เสียงขิม
  – ใช้มือเดียว
  – ใช้สองมือสลับไปมา
  3.2 การตีขิมตามโน้ต
  3.3 การท่องโน้ต
  3.4 การขึ้นเพลง
 4. บทเพลงที่ใช้
  – เพลง สองชั้น
  – เพลง สามชั้น
  – เพลง อื่นๆ
 5. ทฤษฏีการเขียนโน้ตและอ่านโน้ตไทย